กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Chandigarh University (CU) ประเทศอินเดีย แจ้งเชิญชวน Invitation for Expert Lecture/Talk in the Faculty Development Program โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้