กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง National Chung Hsing University, ไต้หวัน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 2017 Chinese Summer School of NCHU  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้