กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Open Registration of ITS Short Program : CommTech Camp Highlight 2017   Indonesia โดยจัดฝึกอบรมใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. Course A: Sustainable Urban Water Management และ 2. Course B: Smart City  ในระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้