บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ UNISCHOLAR เพื่อรับทุนการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน, เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างภาคการศึกษา จำนวน 21,000 บาท และค่าจ้างรายชั่วโมงในระหว่างการทำงานในร้านยูนิโคล่ นอกจากนี้ภายหลังจบการศึกษา มีโอกาสร่วมงานกับยูนิโคล่ ในตำแหน่ง UNIQLO Manager Candidate (UMC)    นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560
2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
3. สามารถปฏิบัติงานในร้านยูนิโคล่ได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำของโลก
นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลส่วนตัวได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560    ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดและไฟล์ใบสมัคร มาพร้อมนี้