กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  สิ้นสุดการรับสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้