ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้