นิตยสารสารคดีเปิดรับสมัครนักเขียนและช่างภาพ ร่วมฝึกฝนประสบการณ์นักสารคดีแบบเข้มข้นกับตัวจริงของวงการสารคดีเมืองไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง / ลงพื้นที่ในกรุงเทพฯ 1 ครั้ง และต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน)   นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ที่http://www.sarakadee.com/sarakadeecamp13/