ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2560 (FY 2017)  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน ลิงค์http://www.jsps.go.jp/english รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้