กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น  สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้