คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติ “7th International Conference on Building Resilience: Using Scientific Knowledge to Inform Policy and Practice in Disaster Risk Reduction” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 นี้ที่โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ “Haze Pollution in Chiang Mai, Thailand: a Road to Resilience” และ “Spatial and Temporal Variations of Satellite-Derived PM10 of Chiang Mai: An Exploratory Analysis”

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ เข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมได้ที่  www.buildresilience.org.