ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร และให้บริการทำความสะอาด ล้างจาน ภายในโรงอาหาร  คณะสังคมศาสตร์   สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป นั้น
               บัดนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้