ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท  สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น
คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในตำแหน่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้