ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.mpe.soc.cmu.ac.th
หรือ 053-943573