วิธีการประเมินสามารถเลือกประเมินได้จาก
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC notebook โดยคลิก link
       https://www.surveymonkey.com/r/2TG2DCQ
    2. smartphone โดย scan QR Code

*** ทุกท่านสามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***