ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ตำแหน่งเลขที่ E210032 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้