ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3546 
 

คลิก!  Download ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/Application form