ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20  กันยายน จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3546 หรือดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 

     คลิก!  Download ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/Application form