ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210032 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : 
                  Download แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/Application form