ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220  บาท  สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา    โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้