นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ เจ้า […]

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ‘ระดับดีมาก’

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรางวัลสภาวิ […]

Read More
X