การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The First National and Interantional Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC)” ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ksu.ac.th/ksuc2019 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

X