ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Jesus and Mary College, University of Delhi

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Jesus and Mary College, University of Delhi เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน 

      การเดินทางเยือน Jesus and Mary College, University of Delhi เป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของสาธารณรัฐอินเดีย ในช่วงระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2562 ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Dr. Rosily T.L. rjm gi คณบดีและคณะผู้บริหารของ Jesus and Mary College, University of Delhi ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาที่ทั้งสองมีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเจรจา ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงนามโดย อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Jesus and Mary College, University of Delhi 

       Jesus and Mary College (JMC) เป็นวิทยาลัยสตรีล้วนที่ก่อตั้งในปี 1968 ในฐานะเป็นวิทยาลัยในกำกับของ University of Delhi โดยนอกจากวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีให้การศึกษาแบบคริสเตียนแล้ว JMC ยังมุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทั้งด้านสติปัญญา วัฒนธรรม สังคม ความงดงามด้านศิลปะ และจิตวิญญาณ ดังคำขวัญว่า 
“THOU ART LIGHT, FILL ME WITH THY LIGHT.” 

ภาพกิจกรรม

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X