ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือน Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย

      ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือน Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


       การเดินทางเยือน ICCR ในครั้งนี้ คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Mr. Syed Mahmood Akhter, Consultant-cum-Director และคณะผู้บริหารของ ICCR โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านอินเดียศึกษา ทุนสำหรับนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

       Indian Council for Cultural Relations (ICCR) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐบาลอินเดียมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 1950 พันธกิจหลักของ ICCR คือ การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของอินเดียกับต่างประเทศ ร่วมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ และประชาชนทั่วโลก 

ภาพกิจกรรม

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X