ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณปพร ลีวิโรจน์ และ อาจารย์ทัศนีย์ นิลสูงเนิน คณาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและดำเนินงานศูนย์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (GISTNORTH) ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพประกอบกิจกรรม

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X