โครงการ Summer School 2019 ณ Ho Chi Minh Open University (HCMC OU)

งานบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer School และ Field Trips 2019 ภายใต้โครงการ KNOTS ที่มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 ณ Ho Chi Minh Open University (HCMC OU) ประเทศเวียดนาม สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

2.มีความสนใจหรือกำลังทำงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การอพยพย้ายถิ่นและความไม่เท่าเทียมในสังคม

3.มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดโครงการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารระหว่างกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียด ไปยังศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางอีเมล rcsd@cmu.ac.th ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
เอกสาร : Summer School และ Field Trips 2019 ภายใต้โครงการ KNOTS

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X