อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เป็นผู้ประสานงานในการร่วมจัดการอบรมครั้งนี้ที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Ibitz จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาฯ มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “Drone Ideas นวัตกรรมสำหรับอาชีพในอนาคต” ณ ห้อง SB 1122 และห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 81 คน

ภาพประกอบกิจกรรม

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X