ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิษฎ์ นาสี ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561

นายพิสิษฎ์  นาสี   ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก  ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา   

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง
  2. Professor Emeritus Dr.Shigeharu Tanabe
  3.  ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X