ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตำแหน่งเลขที่ E210045 อัตราเงินเดือน 18,220 บาท  สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  1. สำเนาประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

X