ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ E210018 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

X