รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E210049 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210049 อัตราเงินเดือน 17,060.- บาท สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา  
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : 
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3505

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเลขที่ E210049สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X