รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210048 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเลขที่ E210048 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ใส่ความเห็น

X