ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ E210047 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3523 หรือดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http:// www.soc.cmu.ac.th

รายละเอียดเอกสาร :

  1.  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  2.  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/application_form
  3.  มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560

ใส่ความเห็น

X