ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ E210044 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)  ตำแหน่งเลขที่ E210044  อัตราเงินเดือน 9,470 บาท  สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

X