รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

รายละเอียด

  1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041
  2. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560
  3. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X