รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ E2100051 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

X