ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ไปทดสอบทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 หากไม่ไปทดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์    

เอกสารประกอบ

  1. แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210050  

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X