ประชาสัมพันธ์ค่ายฤดูร้อน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่ายฤดูร้อน ณ มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในประเทศจีน ค่าที่พัก ค่าอาหาร การเดินทาง ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินและวีซ่าในการเดินทางจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง


รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. คุณดลฤทัย แซ่ย่าง อีเมล CICMU.THAI@gmail.com / โทร. 053-943759 / 053-943781 และติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เอกสารประกอบ

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X