รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E2100050 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คลิกเอกสารประกอบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก […]

Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ E210051

คลิก ! รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเลขที่ E210 [...] Read More

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการส […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบ  :  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ […]

Read More

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ เจ้า […]

Read More
X