รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่ […]

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Academic Exchange Workshop)

การนำเสนอบทความของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะสังคม […]

Read More

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

ไฟล์แนบ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ไฟล์แนบ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพ […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรร […]

Read More
X