ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

เอกสารประกอบ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ […]

Read More

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

คลิก ! ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E2100050 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คลิกเอกสารประกอบ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก […]

Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ E210051

คลิก ! รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเลขที่ E210 [...] Read More

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบ ประกาศคณะสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการส […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบ  :  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ […]

Read More
X