หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รายช […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

หมายเหตุ:  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปทดสอบทา […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ตำแหน่งเลขที่ E 2100046

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจาร […]

Read More

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงา […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานบริหารงานวิจัย ตำแหน่งเลขที่ E210048

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210049

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงา […]

Read More

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University

คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 ค […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

เอกสารประกอบ 1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ […]

Read More
X