หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานบริหารงานวิจัย ตำแหน่งเลขที่ E210048

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210049

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงา […]

Read More

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University

คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 ค […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

เอกสารประกอบ 1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ […]

Read More

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ E210044

  รายละเอียด :  ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลื […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรง […]

Read More
X