หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียด  : รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั […]

Read More

เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัยฯ

เอกสารประกอบ  ประกาศเปลี่ยนกำหนดการสอบฯ  ตำแหน่งพนักงาน […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รายช […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

หมายเหตุ:  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปทดสอบทา […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ตำแหน่งเลขที่ E 2100046

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจาร […]

Read More

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงา […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานบริหารงานวิจัย ตำแหน่งเลขที่ E210048

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More
X