หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ E2100051 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

รายละเอียด 1.  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม […]

Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่ […]

Read More

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร […]

Read More

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียด :  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

Read More

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง ร่วมประชุม Cluster Meeting “ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education”

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ […]

Read More

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ E210018 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด : ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

Read More

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์อินเดียศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงพื้ […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิ […]

Read More
X