หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึก […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์ระดับคณะ) ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016

(สำเนา) ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016

(สำเนา) ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ […]

Read More

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศ […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชนิดา  สุววรรณประสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ […]

Read More
X