หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E๒๑๐๐๔๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่า […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ E๒๑๐๐๔๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก […]

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบ […]

Read More

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E210049 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่ […]

Read More

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณ […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210041

คลิก ! ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง […]

Read More

พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอั […]

Read More
X