หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210052

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื […]

Read More

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่ […]

Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2562

คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำ […]

Read More

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณ […]

Read More
X