หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการภา […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ไปทดสอบทางด้าน […]

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ระดับปริญญาโท (1)  ส […]

Read More

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (M.S. (Geography and Geoinformatics)) ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่&n […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ […]

Read More

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม “2018 Southeast-Asia Education and Humanity Deans’ Forum”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศา […]

Read More
X