หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ตำแหน่งเลขที่ E 2100046

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจาร […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210049

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงา […]

Read More

รายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ E210044

  รายละเอียด :  ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลื […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรง […]

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E210049 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิ […]

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ อัตราเลขที่ E210047 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิ […]

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา อัตราเลขที่ E210046 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิ […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210048 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

คณะสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ […]

Read More
X