หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตราเลขที่ E๒๑๐๐๔๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่า […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ E๒๑๐๐๔๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์

เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก […]

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210041 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบ […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E210049 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิ […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ไปทดสอบทางด้าน […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E210050 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ใบสม […]

Read More

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงา […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210041 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั […]

Read More
X