หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ไปทดสอบทางด้าน […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E210050 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ใบสม […]

Read More

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงา […]

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210041 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั […]

Read More
X