หมวดหมู่: ข่าวผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง ร่วมประชุม Cluster Meeting “ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education”

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู […]

Read More

ต้อนรับผู้แทนจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาเยือน เยี่ยมชมสถานที่ Indian Studies Center ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศ […]

Read More
X