หมวดหมู่: ข่าวนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการภา […]

Read More
X