หมวดหมู่: ข่าวนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2018 Chiang Mai University

คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ สังคม’ ม.ช. 61 ค […]

Read More
X