หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเครื่ […]

Read More

ประกาศผลผู้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลผู้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานภาควิชาภูมิศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศ […]

Read More

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?i [...] Read More

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเฉพาะด้านระดับ Workstation สำหรับการประมวลผลรูปภาพ และปฏิบัติการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะด้านรีโมทเซนซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเฉพาะด้านระดับ- [...] Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงและย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำคณะสังคมศาสตร์ อาคาร 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงและย้ายแนวสาย […]

Read More

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมแซมแและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศ […]

Read More
X