หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์อินเดียศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงพื้ […]

Read More

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ :  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดต […]

Read More

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ  : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานภาควิชาส […]

Read More

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงา […]

Read More

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์สำหรับงานพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์สำหรับงานพยากรณ์อากาศคว […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสหสิขาลัย (งานปรับปรุงลานกิจกรรมเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  โดยมีรายล […]

Read More
X