หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติ และนายจิรพงศ์ โยพนัสสัก เข้าเฝ้ารับเสด็จ ในฐานะที่เป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติ และนายจิรพงศ์ โยพนัสสัก ร่วมเ […]

Read More

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่าย […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในการทำงานประจำด้วยกระบวนการจัดการความรู้

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส […]

Read More
X