หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 15 ปี

คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์  เป็นผู […]

Read More

แสดงความยินดีกับคณะการสื่อสารมวลชน ในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณจุฬาลักษณ์  ปรีชากุล เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้ […]

Read More
X