หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับรางวัลการนำเสนอทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ เจ้า […]

Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะสังคมศาสตร์ งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจเรื่องสุขภาพ […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระด […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

งานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแ […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ม่วงคำ: ความทรงจำต่อวัฒนธรรมและการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหา […]

Read More
X