หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระด […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

งานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแ […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ม่วงคำ: ความทรงจำต่อวัฒนธรรมและการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหา […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่า […]

Read More

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการประชุมทางวิช […]

Read More
X