การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2562 (7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)

มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2562 (7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://buuconference.buu.ac.th
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดศึกษากำหนดการรับสมัครตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2562 (7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X